DATECS DP-500 Plus

За да видите цялото изображение кликнете два пъти

Zoom Out
Zoom In

DATECS DP-500 Plus

435,00 лв.

Кратко описание

Възможностите на DATECS DP-500 Plus са съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, аптеки и всякакви други видове търговски обекти. Касовият апарат осигурява пълна отчетност, както за управителя на търговския обект, така и за нуждите на органите по приходите.

EcrTool - Връзка чрез TCP/IP протокол

EcrServer - Връзка чрез RS232 и допълнително сървърно приложение

Описание на продукта

• Брой артикули: до 30 000
• Наименование на артикул: до 22 знака
• Баркод на артикул: EAN-13, EAN-8, UPC, баркод с код на артикул и тегло (етикет от електронна везна)
• Вид на данъка: ДДС, до 8 данъчни групи
• Брой щандове (отдели или стокови групи): до 99
• Брой департаменти (доверители): до 99
• Брой оператори: до 30
• Брой възможни продажби в една касова бележка: над 300 продажби
• Копие на бон: До 1 копие
• Тип на обслужване:
- контрол на изхода на обекта
- каса, обслужваща един щанд
• Вид на плащане:
- в брой, кредит, чек, карта, ваучер или купон
- в брой, с алтернативна валута (EUR)
• Режими на работа на апарата:
- R / Регистрация
- Х / Отчети без нулиране;
- Z / Отчети с нулиране;
- P / Програмиране;
- F / Фискална памет;
- S / Сервиз;
- Т / Тестове;
- Комуникация с PC
• Интерфейси и протоколи за Online комуникация с РС:
- TCP-IP по Ethernet;
- Специализиран протокол на DATECS за комуникация с касови апарати по RS-232C;